EUROLAND

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

Upravljanje zgradama naša je osnovna djelatnost. Trenutno upravljamo na preko 160 stambenih i poslovnih zgrada sa 2.500 posebnih dijelova (stanova i poslovnih prostora) na području Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Zadarske županije. Od 2019. godine posjedujemo certifikat ISO 9001 koji potvrđuje naš sustav upravljanja kvalitetom pri održavanju zgrada u graditeljskom i funkcionalnom smislu.

EUROLAND

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

Upravljanje zgradama naša je osnovna djelatnost. Trenutno upravljamo na preko 160 stambenih i poslovnih zgrada sa 2.500 posebnih dijelova (stanova i poslovnih prostora) na području Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Zadarske županije. Od 2019. godine posjedujemo certifikat ISO 9001 koji potvrđuje naš sustav upravljanja kvalitetom pri održavanju zgrada u graditeljskom i funkcionalnom smislu.

Radno vrijeme

pon-pet: 7:00 – 15:00 h

Kontakt telefon

Tel. 040/853-330
Fax: 040/390-223

Hitne intervencije

0-24 h: Mob.: 091/1893-911