01.04.2022. godine je objavljen Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 17. svibnja 2022. u 9:00 sati. Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Prijaviti se može zgrada koja kumulativno ispunjava slijedeće uvjete:

  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica
  • njome upravlja upravitelj zgrade
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Bespovratna sredstva dodjeljivati će se za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove. Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedine zgrade iznosi 150.000 kn, a najviši čak 22.000.000 kn.