Obnova zemljišne knjige u k.o. Čakovec

Poštovani suvlasnici ! Na slijedećoj poveznici nalazi se Zapisnik sačinjen prilikom obnove zemljišne knjige u katastarskoj općini Čakovec tj. zemljišno knjižnog izvatka Vaše zgrade. Molimo da isti pregledate te ako imate primjedbi na neki od podataka (netočno uneseni...