KONTAKT

EUROLAND d.o.o.

trgovačko društvo za poslovanje i upravljanje nekretninama

Adresa

Josipa Kozarca 1/a, 40 000 Čakovec

OIB: 88000989770

040/853-330
040/390-223
www.euroland.hr

Kontakt obrazac

GDPR

3 + 10 =

Uprava

mr.sc. Renato Slaviček, dipl. ing. građ.
Mob.: 091 1893 911
E-mail:

Tehnička služba

Damir Matotek, dipl. ing. geot.
Mob.: 099 3284 187
E-mail:

Računovodstvo i financije

Velimir Tropša, dipl. oec.
Mob.: 098 351 959
E-mail:

Pravni poslovi

Jasmina Tkalčić, struč. spec. javne uprave
Tel.: 040 853 330
E-mail:

EUROLAND d.o.o.

Adresa:
Josipa Kozarca 1/a, Čakovec