O NAMA

Trgovačko društvo Euroland d.o.o. osnovano je sredinom 1993. godine. Tvrtka se organizacijski i kadrovski pripremala za novi sustav upravljanja zgradama koji je predviđao gašenje Fondova u stambenom i komunalnom gospodarstvu koji su se do tada bavili održavanjem zgrada po principu solidarnosti (sredstva prikupljena od svih stanara i etažnih vlasnika uplaćivana su na jedan račun, a trošila su se, po potrebi, samo na pojedine zgrade).

Temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je stupio na snagu 1. siječnja 1997. godine Fondovi u stambenom i komunalnom gospodarstvu ukidali su se 31. prosinca iste godine, i upravo je taj period obilježio početak rada Euroland-a na terenu. Krenulo se sa sklapanjem prvih ugovora o upravljanu sa stambenim zgradama na području Međimurske i Varaždinske županije.

Nakon gotovo 20 godina rada portfelj Eurolanda narastao je na 100 zgrada, da bi danas, kadrovski ojačani zaposlenicima građevinske i ekonomske struke, upravljali na preko 180 zgrada sa oko 2.700 posebnih dijelova (stanova, apartmana i poslovnih prostora) na području Međimurske, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Istarske i Zadarske županije.
U provedbi održavanja zgrada surađujemo isključivo s provjerenim partnerima, priznatim u svojoj struci, odnosno onima koji iza sebe imaju višegodišnje iskustvo u izvođenju predmetnih radova.

U suradnji s našom poslovnom bankom zgradama omogućujemo kratkoročno i dugoročno financiranje i kreditiranje radova na obnovi zgrada po najpovoljnijim uvjetima.
Sve zgrade osigurane su od osnovnih i dodatnih rizika kod različitih prvoklasnih osiguravajućih kuća u RH prema dogovoru i odluci suvlasnika pojedine zgrade.